MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
聴読解能力テスト(1)

テスト4は、音声情報と「文字」あるいは「図表」などの情報を統合的に判断して、解答するテストです。日常のビジネス活動でも、音声と視覚情報を受けて行動するので、テスト4はそのような実践的な事務処理能力を測定します。

解答には、音声情報の「聴解能力」が必要ですが、同時に「文字」や「図表」の「読解能力」あるいは「解釈能力」によって「求められている判断」を下すことになります。

>>テスト4のサンプル問題

Dạng bài thi số 4: Kiểm tra năng lực Nghe – Đọc – Hiểu của thí sinh (1)
Đây là dạng bài thi đòi hỏi thí sinh phải đưa ra đáp án thông qua việc phán đoán các thông tin được biểu hiện bằng các ký tự hoặc bảng biểu. Trong những tình huống hội thoại thương mại, dạng trao đổi thông tin bằng lời nói và bảng biểu như thế này cũng khá phổ biến, Bởi vậy, thông qua dạng bài test này, có thể thấy được kỹ năng xử lý hành chính thực tế của thí sinh.
 
Câu trả lời không chỉ thể hiện được khả năng nghe hiểu chính xác của thí sinh mà nó còn thể hiện được khả năng đọc – hiểu, giải thích thông tin, bảng biểu của thí sinh.
>> Mẫu bài thi

 
(Click để nghe)
 

① 11:00
② 12:00
③ 13:30
④ 14:30

<音声> <Phần âm thanh>

会社の掲示板に健康診断のスケジュールが貼られています。
営業部の37歳の女性は何時から健康診断を受けますか。

正解…Đáp án... ④

Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website