MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
Bài thi số 2:   Kiểm tra năng lực nghe hiểu

* Khả năng để nghe chính xác giọng nói
* Khả năng ngữ pháp hiểu chính xác câu được truyền đạt
* Khả năng giải thích một cách chính xác các thông tin được truyền đạt
Những khả năng này được thể hiện một cách phức hợp. Năng lực "nghe hiểu" được hình thành cho nên ở bài kiểm tra về "nghe hiểu" các tài liệu liên quan đến tất cả các yếu tố này được tập hợp lại.
Mỗi bài thi dạng này thông thường có 8 câu.

CÂU MẪU:

(Các bạn click vào hình để nghe)
 
(電子音:ピンポン)
T2-EX-N1-V Bài 2
Trong phần này, các bạn sẽ vừa nghe và vừa nhìn vào tranh. Sau khi nghe xong câu hỏi, 4 đáp án sẽ được đọc ra. Trong số các đáp án 1, 2, 3, 4, các bạn hãy chọn một đáp án đúng nhất phù hợp với nội dung của cuộc hội thoại và tô vào ô đã đánh số trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Đầu tiên chúng ta hãy cùng luyện tập trước. Các bạn hãy nhìn vào phần ví dụ trong đề.
(電子音:ポーン)
T2-EX-N2-V Cấp trên đang hỏi cấp dưới về tình hình sản xuất.
T2-EX-N3-V Lý do của việc chậm tiến độ sản xuất là gì?
(会話)
T2-EX-F(小山)-1 注文の製品は、出来上がりましたか。
T2-EX-M2-1 いいえ、まだ、半分ぐらいです。
T2-EX-F(小山)-2 遅れてますね。製造施設の問題ですか。
T2-EX-M2-2 それはありませんでしたが、部品が問題で。
T2-EX-F(小山)-3 足りなかったんですか。
T2-EX-M2-3 数は問題ありませんが、何しろ不良品が多くて。
T2-EX-F(小山)-4 部品の製造工程に何か問題でも?
T2-EX-M2-4 いえ、素材の質が不揃いなんですよ。
(電子音:ポーン)
T2-EX-N3-V Lý do của việc chậm tiến độ sản xuất là gì?
(電子音:ポーン)
①  製造施設の故障
②  部品の不足
③  部品の不良
        ④ 製造工程の問題
T2-EX-N5-V Đáp án đúng là câu số ③ trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Các bạn hãy tô đậm đáp án bằng bút chì.
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website