MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
Bài thi số 4:   Kiểm tra năng lực Nghe đọc hiểu (1)

Bài thi số 4 là bài thi xác định tổng hợp thông tin như “con chữ” hay “biểu đồ” với thông báo âm thanh rồi trả lời. Dù là kỹ năng giao tiếp hằng ngày nhưng vì là kỹ năng tiếp nhận các thông báo hình ảnh hoặc âm thanh nên bài thi số 4 đánh giá năng lực giao tiếp thực tế. Ở câu trả lời, “năng lực nghe hiểu” thông tin bằng giọng nói là cần thiết nhưng đồng thời khả năng phán đoán sẽ phụ thuộc vào nghe hiểu trong con chữ và biểu đồ hoặc khả năng phân tích.
Mỗi bài thi dạng này thông thường có 8 câu.

CÂU MẪU:
 
(Các bạn click để nghe)
 
(電子音:ピンポン)
T4-EX-N1-V Bài 4
Trong phần này, các bạn sẽ vừa nghe và vừa nhìn vào dữ liệu hoặc các từ đã cho trước. Hãy chọn một đoạn văn hoặc cụm từ đúng nhất và tô vào ô đã đánh số trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Đầu tiên chúng ta hãy cùng luyện tập trước. Các bạn hãy nhìn vào phần ví dụ trong đề.
(電子音:ポーン)
T4-EX-N2-V Lịch kiểm tra sức khỏe được dán lên lên bảng thông báo của công ty.
T4-EX-N3 営業部の37歳の女性は何時から健康診断を受けますか。
T4-EX-N4-V Đáp án đúng câu số ④ trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Các bạn hãy tô đậm đáp án bằng bút chì. Sau đây thời gian làm bài sẽ được bắt đầu.
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website