MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
Bài thi số 5:   Kiểm tra năng lực Nghe đọc hiểu (2)

Bài thi này là bài thi sau khi nghe cuộc nói chuyện, thí sinh sẽ lựa chọn thông báo con chữ dựa vào những gì đã nghe được.
Đây cũng là một phương pháp kiểm tra tổng hợp các kỹ năng. Mục đích là đánh giá năng lực hiểu nội dung hội thoại, hiểu toàn bộ thông báo bằng chữ và năng lực giao tiếp cần thiết trong đời sống thực tế.
Dù có năng lực nghe hiểu nhưng nếu không thể hiểu những thông báo bằng chữ sau đó thì không thể lựa chọn đáp án đúng. Nếu thiếu năng lực nghe hiểu thì dù có hiểu những thông báo bằng chữ sau đó thì cũng không hiểu đúng nghĩa nên không thể lựa chọn được đáp án đúng. Vì thế việc sử dụng ngôn ngữ trong xã hội được thực hiện tổng hợp bằng nhiều kỹ năng. Việc học để thi kỹ năng này sẽ giúp nuôi dưỡng kỹ năng giao tiếp thực tế.
Mỗi bài thi dạng này thông thường có 8 câu.

CÂU MẪU:
df
(Các bạn click để nghe)
 
(電子音:ピンポン)
T5-EX-N1-V Bài 5
Trong phần này các bạn sẽ vừa nghe đoạn hội thoại và vừa nhìn vào các dữ liệu hoặc từ, sau đó hãy trả lời các câu hỏi trong bài thi. Trong số các đáp án 1,2,3,4 hãy chọn 1 đoạn văn hay cụm từ phù hợp nhất với nội dung của đoạn hội thoại và tô vào ô đã đánh số trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Đầu tiên chúng ta hãy cùng luyện tập trước. Các bạn hãy nhìn vào phần ví dụ trong đề.
T5-EX-N2-V Có 2 người đàn ông đang nói chuyện.
T5-EX-N3-V 2 người đang nhìn vào phần hướng dẫn nào?
(会話)  
男1
T5-EX-M1-1
エレベーターで行こうよ。
男2
T5-EX-M2-1
あれ見てごらん。
男1
T5-EX-M1-2
じゃあ、4階まで歩くか。
男2
T5-EX-M2-2
まあ、体にはいいよ。
(電子音:ポーン)
T5-EX-N3-J 2 người đang nhìn vào phần hướng dẫn nào?
T5-EX-N4-V Đáp án đúng là câu số ② trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Các bạn hãy tô đậm đáp án bằng bút chì. Sau đây thời gian làm bài sẽ được bắt đầu.
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website