MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
Bài thi số 6:  Kiểm tra năng lực đọc

Bài thi số 6 là bài thi chọn câu trả lời được xác định bằng cách đọc thông báo bằng chữ  cũng như biểu đồ hoặc văn bản.
Mục đích của bài thi này là có thể tìm ra năng lực đọc, năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tế. Thứ  không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
[Chú ý] Các "bối cảnh" sẽ có nghĩa là "tình trạng" và "tình huống văn cảnh” được thực hiện trong giao tiếp.
Trong trường hợp con người giao tiếp thì sẽ trao đổi những thông tin ngôn ngữ thông thường như cử chỉ, nét mặt và tin hiệu bằng lời nói giữa các bên, nhưng bạn có thể điều chỉnh cách thức thể hiện tùy theo tình trạng của hoàn cảnh xung quanh (hoặc bối cảnh) để làm điều đó cùng một lúc. Tùy từng trường hợp, tùy theo sự thay đổi bối cảnh mà người nói sẽ tỉnh lược biểu hiện ngôn ngữ.
Vì tiếng Nhật là ngôn ngữ thay đổi cấp độ lịch sự, cách nói tùy bối cảnh, tỉnh lược thể hiện và ngôn ngữ theo bối cảnh nên giao tiếp trong tiếng Nhật thật sự quan tâm lớn đối với bối cảnh này sẽ có rất nhiều thay đổi lớn trong việc thành lập giao tiếp.
Người nước ngoài học tiếng Nhật phải hiểu rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và bối cảnh.
Mỗi bài thi dạng này thông thường có 8 câu.

CÂU MẪU:


 
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website