MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook
Bài thi số 7:  Kiểm tra năng lực từ vựng

Bài thi số 7 không có thông tin âm thanh mà là bài thi hoàn thành câu theo dạng sau:
Đặt từ vựng và cách diễn đạt thích hợp vào chỗ trống
Bài thi hoàn thành liên kết câu trước và câu sau bằng các từ vựng và diễn đạt thích hợp.
Trong bài thi này, những kiến ​​thức sau được đánh giá
Kiến thức về từ vựng
Kiến thức về cách diễn đạt
Kiến thức về ngữ pháp
Kiến thức về xã hội học
Vì năng lực từ vựng và các cách diễn đạt là một trong những nền tảng cơ bản của giao tiếp nên bằng việc đạt điểm cao trong bài thi này cũng sẽ có thể chứng minh được tri thức ngôn ngữ, tri thức tiếng Nhật thương mại, tri thức ngôn ngữ xã hội học.
Mỗi bài thi dạng này thông thường có 12 câu.

CÂU MẪU:

                                   * 昨日は、株価が大幅に____________________した。
                                   1. 下落
                                   2. 上場
                                   3. 進歩
                                   4. 転落                                        正解:1
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website