Fanpage

[CẬP NHẬT MỚI NHẤT NGÀY 31/03/2020] HOÃN TÔ CHỨC THI STBJ LẦN 1 VÀ LẦN 2 NĂM 2020 (Ngày 16/02/2020 VÀ 12/04/2020) DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam - Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo:

Nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật ứng dụng quyết định hoãn tổ chức kỳ thi STBJ lần 1 và lần 2 năm 2020 (ngày 16/02/2020 và ngày 12/04/2020) tại tất cả các quốc gia có tổ chức kỳ thi trong đó có Việt Nam.
Những bạn thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi sẽ được chuyển lịch thi sang lần thi thứ 3 được tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2020.

Thông tin liên hệ:
http://stbj.vn/bv/lien-he-167

024.6664.7001