MỚI NHẤT
Chúng tôi trên Facebook

YÊU CẦU PHÁT HÀNH DỮ LIỆU ĐỂ NỘP HỒ SƠ LÊN CỤC XUẤT NHẬP CẢNH

Giấy chứng nhận thành tích của kỳ thi tiếng Nhật STBJ (bản dùng để nộp hồ sơ lên cục Xuất nhật cảnh) sẽ được cấp cho các trường Đại học và các trường được công nhận bởi Hiệp hội xúc tiến giáo dục Nhật Bản.

Vui lòng đọc các ghi chú dưới đây, nhập các thông tin vào mẫu “Phiếu yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận thành tích kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật STBJ” và gửi qua email. 

• Đối tượng: Các cơ sở đào tạo tiếng Nhật – được chỉ định bởi Bộ Tư pháp, Các trường được công nhận bởi Hiệp hội xúc tiến Giáo dục ngôn ngữ Nhật Bản, các trường Đại học, trường dạy nghề.

• Nghiêm cấm việc cấp Giấy chứng nhận thành tích của kỳ thi tiếng Nhật STBJ (bản dùng để nộp hồ sơ lên cục Xuất nhật cảnh) trực tiếp cho người dự thi.

• Trước khi quý vị gửi mẫu đơn cho chúng tôi, hãy đảm bảo rằng có sự đồng ý của thí sinh. Ngoài ra, phải chắc chắn thí sinh có tham dự kỳ thi (vì đôi khi có những trường hợp người đăng ký dự thi vắng mặt).

• Nội dung truy vấn: điểm số và bậc chứng chỉ.

• Giấy chứng nhận thành tích của kỳ thi tiếng Nhật STBJ (bản dùng để nộp hồ sơ lên cục Xuất nhật cảnh) được cấp đối với toàn bộ các thí sinh tham dự kỳ thi

• Miễn phí phát hành nhưng nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí vận chuyển. Chúng tôi sẽ gửi bằng chuyển phát nhanh của Yamato Transport (COD).

• Sau khi xác nhận được phiếu yêu cầu của quý vị, sau 3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ phát hành giấy chứng nhận và sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày để chuyển phát. Nếu trong dòng “Ngày dự định nộp lên cục Xuất nhập cảnh” 「入管提出予定日」, quý vị điền 1 ngày trước thời gian phát hành thì quý vị không thể nộp lên cục XNC vào ngày mà quý vị đã định sẵn. Bởi vậy, vui lòng nộp đơn sớm hơn và hãy tính đến khoảng thời gian chờ đợi.

※ Nếu như những nội dung do quý vị nhập liệu và dữ liệu của chúng tôi không thống nhất hoặc có những thông tin bị mờ, khó đọc, không rõ nghĩa; khi đó, chúng tôi cần xác nhận lại. Vì thế, trong những trường hợp này, chúng tôi không thể phát hành giấy chứng nhận cho quý vị trong vòng 3 ngày làm việc. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng, các dữ liệu quý vị nhập không bị nhầm nhẫm hay bị mờ.

• Vào thời điểm nhận được phiếu yêu cầu của quý vị, trong trường hợp danh sách có sự hỗn tạp những thí sinh có thể được phát hành ngay giấy chứng nhận và những thí sinh không thể được phát hành ngay (đôi khi chúng tôi cần kiểm tra chi tiết hơn), chúng tôi sẽ ưu tiên gửi cho quý vị giấy chứng nhận của những thí sinh có thể phát hành ngay.

Nếu như quý vị mong muốn nhận toàn bộ giấy chứng nhận của các thi sinh, đề nghị hãy đánh dấu P vào ô “Yêu cầu chuyển phát hàng loạt” 「一括発送希望」.

Trong trường hợp này, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chuyển phát trong vòng 3 ngay làm việc sau khi nhận được phiếu yêu cầu của quý vị.

• Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9h đến 17h các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ). Các yêu cầu gửi giấy chứng nhận thành tích được chấp nhận trong suốt 24h (vì gửi bằng email), tuy nhiên, với những email gửi sau 17h hàng ngày, chúng tôi sẽ xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Mong quý vị thông cảm.

•Giấy chứng nhận thành tích của kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật STBJ (bản dùng để nộp hồ sơ lên cục Xuất nhật cảnh) sẽ được cấp sau ngày thi khoảng 1 tháng. Khi bắt đầu phát hành, chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị lên trang đầu của website này.

 • Quý vị có thể gửi yêu cầu trước ngày phát hành giấy chứng nhận nhưng chúng tôi không thể gửi giấy chứng nhận thành tích trước ngày phát hành. Ngoài ra, ngay cả khi quý vị điển “Ngày dự kiến nộp lên Cục XNC” là 1 ngày trước ngày phát hành, chúng tôi cũng không thể đáp ứng được nguyện vọng của quý vị. Mong quý vị thông cảm.

Vui lòng tải xuống phiên bản Excel hoặc phiên bản PDF. 
          

      (tại đây)     (tại đây)

Vui lòng điền thông tin cần thiết và gửi qua e-mail.

Việc gửi mẫu đơn yêu cầu chỉ được thực hiện bằng e-mail. Các ứng dụng khác được coi là không hợp lệ.

* Phần mềm e-mail có thể không khởi động tùy thuộc vào cài đặt. Trong trường hợp đó, vui lòng gửi cho chúng tôi một e-mail trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong mẫu đơn yêu cầu.
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website