Fanpage
VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TRÊN TOÀN QUỐC
Tại Hà Nội: Văn phòng Điều hành STBJ tại Viêt Nam

Địa chỉ: Tầng 12B, tòa nhà CTM Complex, số 139 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.6664.7001
Email: stbj.edu.vn@gmail.com
 

024.6664.7001