Fanpage

STBJ LÀ GÌ?

STBJ là chữ viết tắt của Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật Thương mại (Standard Test for Business Japanese).

  Mục đích của STBJ
♦ Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Thương mại Tiêu chuẩn là kỳ thi có mục đích nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nhật tổng hợp trong công việc dành cho các đối tượng là những người nước ngoài đang học tiếng Nhật, đang và sẽ làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
♦ Đánh giá năng lực tiếng Nhật của người nước ngoài để thi lên các trường chuyên môn, cao đẳng, đại học tại Nhật Bản. Các kỳ thi này dựa trên các kiến thức tiếng Nhật cơ bản như từ vựng và ngữ pháp, nhằm đánh giá học sinh có thể hiểu được nội dung các tiết học trên giảng đường, có thể viết báo cáo, có thể đọc sách và hiểu cấu trúc tiếng Nhật hay không.
♦ Kỳ thi Năng lực Tiêu chuẩn Tiếng Nhật Thương mại (STBJ) là kỳ thi không chỉ đánh giá năng lực ngôn ngữ dựa vào năng lực vận dụng tiếng Nhật trong công việc, mà còn đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nhật trong những hoàn cảnh thực tế, sự vận dụng linh hoạt những kiến thức ngôn ngữ trong những bối cảnh giao dịch thương mại, hiểu rõ văn hóa và đặc thù doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt hơn, Kỳ thi này đánh giá năng lực ứng dụng tiếng Nhật thương mại nên yêu cầu cách diễn đạt kính ngữ phải phù hợp với văn cảnh. Bởi vậy, kỳ thi STBJ là kỳ thi đánh giá “Năng lực giao tiếp thực tế trong môi trường thương mại”.

  Đặc trưng của STBJ
♦ STBJ là kỳ thi đánh giá khả năng ứng dụng tiếng Nhật của thí sinh dự thi đồng thời là thước đo đánh giá những kiến thức liên quan đến văn hóa doanh nghiệp khi làm việc tại các công ty Nhật Bản và cũng là tư liệu tham khảo cho các nhà tuyển dụng để đánh giá được mức độ ứng dụng tiếng Nhật thương mại của nhân viên trong môi trường thực tế.
♦ Kỳ thi STBJ được thực hiện theo cấp độ từ cao xuống thấp (Từ cấp độ BJ5 đến BJ1)  tương đương  (4kyu (N5) đến 1kyu (N1)  của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT. Cùng với việc đánh giá năng lực tiếng Nhật thương mại thực tế, STBJ còn có thêm chức năng đánh giá năng lực tiếng Nhật của du học sinh có ý định du học Nhật Bản. Do đó, STBJ cũng có thể sử dụng như một tài liệu để đánh giá năng lực ngôn ngữ đối với du học sinh.

  Đối tượng
Đối tượng đánh giá khả năng tiếng Nhật của STBJ chủ yếu là những người nước ngoài học tiếng Nhật với mục đích làm việc trong các công ty Nhật Bản .
Cụ thể là các đối tượng dưới đây:  
♦ Người nước ngoài đang và sẽ làm việc tại các công ty Nhật Bản.
♦ Nhân viên của các công ty nước ngoài có mối quan hệ kinh doanh với công ty Nhật Bản.
♦ Sinh viên đại học muốn được tham gia vào hoạt động kinh doanh trong công ty Nhật Bản.
♦ Học sinh có nguyện vọng học tập tại Nhật Bản.
 
  Hệ thống thực hiện
Các đề thi STBJ được phát triển và biên tập bởi cục STBJ trực thuộc Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật ứng dụng.

  Những nơi nào công nhận chứng chỉ của kỳ thi STBJ?
Do chứng chỉ STBJ đã được Cục xuất Nhập cảnh Nhật Bản thông qua nên tất cả các trường Nhật ngữ và các nghiệp đoàn của Nhật Bản, các Công ty Nhật Bản trong và ngoài nước Nhật đều chấp nhận chứng chỉ này.

  Sử dụng
Kỳ thi STBJ không chỉ là đánh giá năng lực ứng dụng tiếng Nhật của người thi mà còn đánh giá những kiến thức liên quan đến văn hóa trong công ty của Nhật Bản. Vì thế, STBJ được coi như là một phương pháp giáo dục tiếng Nhật thương mại dành riêng cho những người nước ngoài muốn học tiếng Nhật để làm việc ở các công ty Nhật Bản. Đồng thời, STBJ cũng chính là tiêu chuẩn để đánh giá nhân sự, tuyển dụng nhân sự người nước ngoài của các công ty Nhật Bản.
 

 

024.6664.7001