Fanpage

TỔNG QUAN VỀ KỲ THI STBJ
Nhân viên nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản cần có khả năng giao tiếp trôi chảy với những nhân viên người Nhật khác và hoàn thành tốt các công việc do cấp trên giao phó. Để đạt được điều này, người phụ trách doanh nghiệp phải đánh giá năng lực giao tiếp trong môi trường kinh doanh sử dụng tiếng Nhật và đảm bảo việc bổ nhiệm nhân sự thích hợp. Đồng thời, việc đánh giá một cách xác đáng năng lực giao tiếp tiếng Nhật thương mại trong đánh giá nhân sự cũng là vô cùng quan trọng. STBJ cũng chính là tiêu chuẩn để đánh giá nhân sự, tuyển dụng nhân sự người nước ngoài của các công ty Nhật Bản. Vậy STBJ là gì?
 

  STBJ là gì?

Từ trước đến nay, việc đánh giá năng lực giao tiếp tiếng Nhật Thương mại đã được tiến hành ở một vài nơi nhưng nhằm đáp ứng những yêu cầu về việc tổ chức một kì thi có thể phân loại năng lực trên phạm vi rộng hơn từ cấp độ cơ bản đến nâng cao, Hiệp hội tiếng Nhật ứng dụng đã phát triển một kì thi độc lập dưới tên gọi “Kỳ thi Tiêu chuẩn tiếng Nhật Thương mại STBJ (Standard Test for Business Japanese) và tiến hành kì thi này tại nhiều quốc gia khác nhau.
 

  Mục đích của STBJ

Là kỳ thi có mục đích đánh giá năng lực sử dụng tiếng Nhật thương mại thực tế dành cho các đối tượng là những nhân viên người nước ngoài, những người học tiếng Nhật có mong muốn làm việc cho các công ty Nhật Bản và các công ty liên doanh với Nhật Bản. Đồng thời đây cũng là thước đo hiệu quả cho các các doanh nghiệp đánh giá nhân sự và tuyển dụng nhân sự sử dụng tiếng Nhật. Ngoài ra STBJ còn đánh giá năng lực tiếng Nhật thực tế của những người đang có nguyện vọng đến Nhật Bản du học. 
 

  Đặc trưng của kỳ thi STBJ

Kỳ thi STBJ được thực hiện theo cấp độ từ cao xuống thấp ( Từ cấp độ BJ5 đến BJ1) tương đương (4kyu (N5) đến 1kyu (N1)) của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT. Vì kỳ thi có khả năng phân loại năng lực tiếng Nhật trên phạm vi rộng nên ngoài việc đánh giá năng lực tiếng Nhật thương mại thực tế, STBJ còn có thêm chức năng đánh giá năng lực tiếng Nhật của du học sinh có ý định du học Nhật Bản.
 

  Đối tượng tham gia kỳ thi

Đối tượng đánh giá khả năng tiếng Nhật của STBJ chủ yếu là những người nước ngoài học tiếng Nhật với mục đích làm việc trong các công ty Nhật Bản.

         +  Người nước ngoài đang và sẽ làm việc tại các công ty Nhật Bản.

         +  Nhân viên của các công ty nước ngoài có mối quan hệ kinh doanh với công ty Nhật Bản.

         +  ​Sinh viên đại học muốn được tham gia vào hoạt động kinh doanh trong công ty Nhật Bản

         +  Học sinh có nguyện vọng học tập tại Nhật Bản
 

  Hệ thống thực hiện

  Các đề thi STBJ được phát triển và biên tập bởi cục STBJ trực thuộc Hiệp hội Giáo dục tiếng Nhật ứng dụng


  Những nơi nào công nhận chứng chỉ của kỳ thi STBJ?
Do chứng chỉ STBJ đã được Cục xuất Nhập cảnh Nhật Bản thông qua nên tất cả các trường Nhật ngữ và các nghiệp đoàn của Nhật Bản, các Công ty Nhật Bản trong và ngoài nước Nhật đều chấp nhận chứng chỉ này.


  Hình thức thi của STBJ

Kỳ thi STBJ là kỳ thi tổng quan áp dụng dưới hình thức trắc nghiệm điền vào tờ phiếu trả lời với 4 đáp án cho sẵn.
Trong STBJ, để đánh giá được trình độ và kiến thức cũng nhứ xác định tổng thể năng lực hoạt động kinh doanh thực tế của thí sinh nên nội dung của bài thi được cấu thành bởi 7 hình thức như sau:

 Xem đề thi mẫu chi tiết tại: http://stbj.vn/bv/de-thi-mau-92


  Tiêu chuẩn đánh giá của Kỳ thi STBJ

Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ Thương mại Tiêu chuẩn đánh giá theo những tiêu chuẩn sau:

         + Năng lực sử dụng tiếng Nhật trong các công ty Nhật Bản. 
         + Kỹ năng thực tế tiếng Nhật của các cấp độ sẽ đáp ứng được yêu cầu trong công việc.

         + Năng lực làm việc trong các công ty nước ngoài có mối quan hệ hợp tác với công ty Nhật Bản. 
         + Khả năng thực tế tiếng Nhật có thể đạt được như chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, đàm phán văn phòng và liên lạc công việc,...
         + Năng lực tham gia vào các nghiệp vụ cung cấp dịch vụ cho các đối tượng là người Nhật Bản. 

        + Kỹ năng thực tiễn tiếng Nhật, bao gồm cả kiến thức cho các nghiệp vụ đối với người Nhật Bản và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ chung liên quan đến dịch vụ.
 

  Tiêu chí đánh giá mức độ STBJ

 

  Mức độ tương quan với bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật của JLPT

 

xem chi tiết tại:  http://stbj.vn/bv/tieu-chi-danh-gia-cap-do-stbj-90

 

024.6664.7001