Fanpage

{QUAN TRỌNG} TỔ CHỨC KỲ THI STBJ LẦN 3 (NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2020)


Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam - Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo:

Kỳ thi STBJ lần thứ 3 năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2020 (Chủ Nhật). Cụ thể:
- Các hội đồng thi: Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thi: Từ 10:00 đến 12:00 ngày 14 tháng 06 năm 2020.
- Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06 tháng 05 năm 2020.
- Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 05 tháng 06 năm 2020 (Thứ Sáu).

Quy trình đăng ký dự thi tại: http://stbj.vn/bv/dang-ky-du-thi-42
Tải phiếu đăng ký dự thi tại: http://stbj.vn/bv/tai-mau-don-dang-ky-du-thi-128
Thông tin liên hệ xem tại: http://stbj.vn/bv/lien-he-167

 

024.6664.7001