Fanpage

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI STBJ

 
Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam - Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức và các bạn thí sinh

Hệ thống tra cứu điểm thi đang trong thời gian bảo trì và sẽ trở lại sau ngày 4 tháng 7 năm 2019

 
xin trân trọng thông báo!

024.6664.7001