Fanpage

Từ điển quản trị doanh nghiệp

Cuốn Từ điển quản trị doanh nghiệp song ngữ Nhật - Việt này được biên soạn dành cho đối tượng là các nhà kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam, sinh viên Việt Nam và các nhà kinh doanh trong doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong đây gồm khoảng 500 mục từ lựa chọn dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm của một giám đốc doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và kinh nghiệm giảng dạy - nghiên cứu lâu năm của một giáo sư chuyên giảng bài về môn quản trị kinh doanh và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật quản trị sang các nước đang phát triển.

Nội dung cơ bản nhất của các khái niệm trong các mục từ được giải thích cô đọng trong khoảng 10 - 15 dòng, bằng tiếng Nhật và được dịch ra tiếng Việt Nam.

Một doanh nghiệp muốn phát triển có hiệu quả thì nhân viên phải nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị, phải làm việc trong tinh thần hợp tác để đạt mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Mong rằng cuốn từ điển này sẽ đến với nhiều độc giả để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

024.6664.7001