Fanpage

Viết thư trong tiếng Nhật


Khi bước vào công ty Nhật làm việc, bạn không thể không biết cách viết thư, trả lời thư điện tử với cấp trên hay khách hàng ngoài công ty. Vậy phải viết như thế nào để có một bức thư điện tử sử dụng đúng ngôn từ, hay, và ấn tượng?

Cuốn sách 「仕事の日本語、メールの書き方」ghi lại 17 nội dung trả lời thư điện tử thường xảy ra trong công việc và 35 tình huống thường gặp, sẽ giúp bạn làm quen và thành thạo dần với cách viết thư bằng tiếng Nhật. Qua cách viết thư, bạn có thể trau dồi được các kĩ năng làm việc, kinh doanh thực tế.

Nội dung trong cuốn sách này được giải thích rất rõ ràng bằng nhiều thứ tiếng Tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, và tiếng Anh về các nội dung như: Cách viết thư điện tử bằng tiếng Nhật, phong cách làm việc nơi công sở, cách sử dụng kính ngữ…  Vì thế bạn có thể dễ dàng làm chủ được những kĩ năng, ngôn từ cần thiết khi làm việc trong công ty Nhật.

024.6664.7001