Fanpage

(HOT) Kết quả Kỳ thi năng lực tiếng Nhật STBJ ngày 16 tháng 12 năm 2018

Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam

Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo tới các bạn thí sinh kết quả kỳ thi năng lực tiếng Nhật STBJ ngày 16 tháng 12 năm 2018.

Các bạn click vào link sau để xem kết quả.

http://stbj.vn/account/login

024.6664.7001