Fanpage

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI STBJ CHÍNH THỨC LẦN 4 NĂM 2019 (15/12/2019)

Ngày đăng: 09/12/2019
Lượt xem: 910
Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam - Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức và các bạn thí sinh địa điểm thi STBJ cho các bạn thí sinh tham dự kỳ thi tiếng nhật STBJ ngày 15 tháng 12 năm 2019.

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI STBJ LẦN 03 NĂM 2019 (15/09/2019)

Ngày đăng: 08/09/2019
Lượt xem: 1002
Văn phòng điều hành STBJ tại Việt Nam - Hội đồng thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Nhật STBJ xin trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức và các bạn thí sinh địa điểm thi STBJ cho các bạn thí sinh tham dự kỳ thi tiếng nhật STBJ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI STBJ

Ngày đăng: 02/07/2019
Lượt xem: 900

Hướng dẫn DOWNLOAD Phiếu báo dự thi STBJ

Ngày đăng: 14/06/2019
Lượt xem: 1181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

024.6664.7001